Salgssjefen har ansvaret for at salgsorganisasjonen til enhver tid yter maksimalt i forhold til ressurser og potensiale. Å styrke salgseffektiviteten krever kompetanse innen motivasjon, individuell behandling, salgsteknikker, målstyring og budsjettering. Man skal lede, strukturer innsatsen og gjennom sine selgere skape gode og forutsigbare resultater. 

Å lede en salgsorganisasjon stiller store krav til kompetanse, prioritering og tett oppfølging - men dyktig salgsledelse fører til gode prestasjoner.

Når noen bedrifter har valgt bort salgssjef, kan det være fordi de opplever at det er for få selgere til forsvare en full stilling, vanskelig å tiltrekke seg ressurser med tilstrekkelig kompetanse eller man er i en situasjon hvor salgsleder har valgt å si opp sin stilling og det vil ta tid før man har ett alternativ på plass.

Da faller som regel ansvaret på en allerede overarbeidet daglig leder, eller en av de mer erfarne selgerne, som i tillegg til eget budsjett nå også får ansvaret for de andre.Når vi tar på oss ansvaret som salgssjef for din organsisasjon kan det være alt fra akutte behov til fast oppfølging et avtalt antall dager i måneden.  Det vi vanligvis bistår med er:

  • Salgsmøter og rapportering
  • Resultatoppfølgingssamtaler
  • Salgsopplæring og sambesøk
  • Budsjettering, segmentering og målstyring 

For hele organisasjonen eller enkeltmedarbeidere.