Kurskalender

Salgsledelse

Grunnleggende salg (gjennomføres på Teams)

Utvikle storkunder

Salgsfokusert kundeservice

Presentasjonsteknikk


Dato                                                                 

20. april, 25. mai og 15. juni  

13. april, 15. april, 21. april og 23. april. Alle dager klokken 09.00 til 12.00

11. og 12. mai

27. mai  

1. og 2. juni

Salgstrening (gjennomføres på Teams)

Få yrker har like store utfordringer som selgeryrket. For å kunne møte de kravene markedet og kunden har til en moderne og profesjonell selger trenger man en bevisst tilnærming til sitt fag.

Treningen gir deg alle de viktige salgsverktøyene og teknikkene du trenger for å strukturere ditt salgsarbeid og oppnå de planlagte resultatene. Etter treningen er du mer effektiv i hele salgsprosessen, fra forberedelse til avslutning av salget. Du får konkrete verktøy og utvikler dine ferdigheter i å gjøre riktige prioriteringer for å utvikle ditt eget kundearbeid.

Mål med Grunnleggende salg:

 • Å gi selgeren kunnskap om salgsprosessen og betydningen av å arbeide på en metodisk og strukturert måte (forberedelse, møteavholdelse, innvendingsbehandling, kjøpssignaler etc.)
 • Innsikt i kundens kjøpssituasjon og hvordan du ut i fra dette legger opp en profesjonell salgssamtale
 • Hvordan forholde seg til den "nye normalen". Å selge, og gjennomføre salgsmøter, via teams
 • Praktisk trening

Mål med Utvikle storkunder:

 • Å jobbe strategisk og målrettet mot bedriftens viktigste kunder
 • Få verktøy, innsikt og modeller for å utvikle storkunder
 • Kunnskap og ferdigheter for å utnytte kundens totalepotensiale på en effektiv måte.

Investering NOK 12 000 eks. mva pr modul (22 500 for begge).

  

Utviklingsprogram for salgssjefer

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre, og det stilles store krav til salgssjefens prioritering og resultatfokus i et konkurransepreget marked. Samtidig opplever de fleste salgsledere det vanskelig å sette av tid til å sørge for sin egen utvikling i en allerede hektisk hverdag.

Derfor har vi satt sammen et intensivprogram over tre moduler av 1 dag, med individuell oppfølging mellom hver modul, og grupper av 3 til 5 salgssjefer.

Opplegget gir alle de viktige lederverktøyene som er nødvendig for å kunne lede medarbeidere, strukturer innsatsen og gjennom sine medarbeidere skape gode og forutsigbare resultater. Utdannelsen er rettet mot ledere som har ansvar for å skape resultater.

Mål med utdannelsen:

 • Du får kunnskap om de viktigste områdene for å lykkes som leder. Hensikten er at du får med deg nye ferdigheter og innsikt du kan omsette direkte i din daglige ledelse, og økt trygghet som leder.
 • Bevisstgjøre og utvikle kunnskap og ferdigheter innen ledelse for å utnytte organisasjonens potensiale på en effektiv måte.
 • Programmet gir deg verktøy for å gjennomføre vedlikehold og nødvendige forandringer og det legges stor vekt på at praktisk trening skal ha relevans for den enkelte leders situasjon og utfordringer.


Samling #1 - Målstyring av din salgsorganisasjon

Samling #2 - Situasjonsbestemt ledelse

Samling #3 - Utvikling av organisasjonen

Investering NOK 18 000 eks. mva

 

Presentasjonsteknikk

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere som holder presentasjoner for forsamlinger, store som små, og som ønsker å forbedre sin gjennomslagskraft. Dette praktisk anlagte kurset vil vise deg hvordan, og  trene deg i, hvordan du holder publikums oppmerksomhet og sikrer at budskapet sitter- og forblir sittende. Bygg opp og gjennomfør presentasjoner som forsterker ditt budskap.

Mål med kurset:

 • Å bli mer bevisst sin egen atferd, hvordan man kommuniserer og hvordan man får frem sitt budskap

Investering NOK 12 000 eks. mva

Prisforhandlinger

En forhandling er en prosess hvor to eller flere parter kan forenes om vilkårene for en overenskomst. I denne prosessen har partene som mål å komme overens om hva som skal presteres og hva som skal mottas. Personlige synspunkter, sympati – antipati, motiv og holdninger har stor påvirkning på hvordan partene handler.

Mål med utdannelsen:

 • Å øke forståelsen av hva forhandlinger er. Forstå betydningen av gode forberedelser. Gi en struktur av forhandlingens ulike faser. Øke deltakerens personlige gjennomslagskraft i ulike forhandlingssituasjoner

Investering NOK 5 900 eks. mva


Salgsfokusert kundeservice

Hva om alle kunder som ringte, eller sendte e-post, til din kundeservice-avdeling kjøpte en varelinje ekstra hver gang? Eller hva om dere kunne følge opp, systematisk via telefon, de kunden som selgerne ikke rekker å besøke?

Man er som individ i en kundeserviceavdeling helt avgjørende for hvordan kunden oppfatter hele bedriften. Undersøkelser viser at kundelojaliteten synker drastisk når en kunde er utilfreds. God service og høyt servicenivå i kontakten med kunden reduserer risikoen for misfornøyde kunder og øker bedriftens resultat.

Kundeserviceavdelingen er også en undervurdert salgskanal hvor de fleste kunder som ringer inn er åpne for mersalg når dette er gjort på en høflig og profesjonell måte.

Kurset gir deg grunnleggende verktøy for å håndtere forskjellige kundesituasjoner på en profesjonell måte.

Mål med utdannelsen

 • Du skal få kunnskap og verktøy for å gjennomføre en effektiv og profesjonell kundesamtale, samt økte ferdigheter i å håndtere ulike samtalesituasjoner.
 • Å gi medarbeideren kunnskap og trygghet i salgsprosessen
 • Fra ordremottak til løsningssalg
 • Å kunne gjennomføre mersalg og sikre kundelojalitet

Kurset går over 1 dag.

Investering NOK 6 200 eks. mva.


Kontakt oss